Начин испоруке и плаћања

РЕКЛАМАЦИЈА

У случају да имате рекламацију на производ будите слободни да нас контактирате. Будите сигурни да смо спремни да решимо насталу ситуацију под условом да су испуњени сви неопходни законски услови.

“Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД” не преузима одговорност за физички оштећене производе или производе који су оштећени ненаменским коришћењем

Будите сигурни да ћемо све оправдане рекламације прихватити и у зависности од Ваших захтева вратити новац или заменити.

Пријаве рекламација као и детаљне информације о правима и обавезама купаца можете затражити путем телефона и слањем рекламационог листа (кликом на овај линк можете преузети рекламациони лист) на е-маил адресу: xxxxxxxxxxxx са напоменом РЕКЛАМАЦИЈА.

 

ПОВРАЋАЈ КУПЉЕНЕ РОБЕ

Трошкове враћања робе и новца сноси купац, сем у случајевима када купац добије неисправан или погрешан артикал (несаобразност производа).

Купац је обавезан да робу врати у физички исправном стању и у оригиналном паковању заједно са пратећом документацијом која се састоји из рачун-отпремнице и оригиналног попуњеног рекламационог листа.

Приликом преузимања пошиљке потребно је да визуелно прегледате пакет да случајно не постоје нека видна оштећења.

Уколико приметите да је транспортна кутија значајно оштећена и посумњате да је производ можда оштећен, одбијте пријем пошиљке и одмах нас обавестите.

Уколико је пошиљка наизглед без оштећења, слободно преузмите пошиљку и потпишите куриру адресницу И рачун-отпремницу.

Дужни сте да водите рачуна да ли Вам је испоручен одговарајући број артикала назначен на адресници курирске службе коју приликом преузимања пошиљке потписујете, јер све што потпишете сматра се испорученим И у таквим случајевима “Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД” неће бити одговорно за евентуалне квантитативне недостатке.

 

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио платном картицом, а без обзира на разлог враћања, “Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД”  је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC, Мaestro,  American Express и Dinacard метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.

У случају враћања робе И повраћаја средстава купцу који је платио на рачун “Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД” вирманом или уплатницом, такав купац је дужан да на захтев оператера достави привредном друштву “Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД” број текућег рачуна како бисмо могли да извршимо повраћај средстава.