Право купца на одустајање од уговора

Попуњавањем обрасца и комплетирањем поступка куповине у интернет продавници https://www.knjige.novosti.rs који је описан у одељку НАЧИН КУПОВИНЕ У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ “КЊИГЕ.НОВОСТИ.РС” ових Општих услова ви прихватате понуду привредног друштва “Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД Београд” и закључујете уговор о купопродаји електронским путем.

Сваки купац који закључи уговор попуњавањем обрасца и комплетирањем поступка куповине у интернет продавници има право да одустане од овако закљученог уговора у року од 14 дана од дана кад је преузео производ, без обавезе навођења разлога. У том случају трошкови враћања производа и новца иду на терет купца, а купац је обавезан да робу врати у комплетном, исправном и неискоришћеном стању и у оригиналном, неоштећеном паковању заједно са пратећомм документацијом која се састоји из рачун-отпремнице, као и оригиналног и уредно попуњеног Обрасца за Одустајање од уговора.

Како би купац остварио ово право, неопходно је да се јави на  е-маил адресу е-prodaja@novosti.rs са напоменом ОДУСТАЈАЊЕ ОД УГОВОРА. Купац је дужан да производ врати без одлагања, а најкасније у року од 14 од дана када је послао образац за одустанак. По истеку рока од 14 дана од дана када је послао образац за одустанак, купац губи право на одустанак од уговора.

Уколико купац не испоштује све наведено неће имати право на одустанак од уговора и повраћај средстава.

По пријему производа, “Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД Београд”  утврдиће да ли је производ исправан и неоштећен. Купац одговара за оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан. Уколико се утврди да је наступила неисправност или оштећење производа кривицом купца, одбиће се враћање уплаћених средстава и производ ће му бити враћен на његов трошак.

 

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио платном картицом, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, “Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД Београд” је у обавези да повраћај врши искључиво преко ВИСА, ЕЦ/МЦ, Маестро,  Америцан Еџпресс и Динацард метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је платио на рачун “Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД Београд” вирманом или уплатницом, такав купац је дужан да на захтев оператера достави привредном друштву “Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД Београд” број текућег рачуна како бисмо могли да извршимо повраћај средстава.